Välkommen till
    BE Trailer Sweden AB

    Dragbilar och trailers
    för BE-körkort

BE trailer - dragbilar och
trailers för BE-Körkort

Vi säljer dragbilar och trailers för BE-Körkort (Lätt lastbil med tungt släp). Denna kombination är en snabbt växande kategori inom transport.

Är idag mycket vanlig på kontinenten med en tågvikt av max 10 ton. Trailers för BE-körkort finns sedan 25 år och utvecklas ständigt.

 

SE VILKA REGLER SOM GÄLLER


Kontakta oss