Välkommen till
    BE Trailer Sweden AB

    Dragbilar och trailers
    för BE-körkort

Be regler

Vägverkets regler för framförande av lätta lastfordon med släp enl körkortsklassen BE.  Bilden visar de riktlinjer och vikter som gäller.