Välkommen till
    BE Trailer Sweden AB

    Dragbilar och trailers
    för BE-körkort

EL Fordon

Detta elektriska fordon rullar på gågator  Stockholms innerstad

och lämnar paket och gods till butiker och sedan tar med torrsoppor till baka

Ett mycket miljövänligt sätt för städer = 0 utsläp